Personeels-, relatie en netwerkreizen, incentives, sportieve, culinaire en culturele teambuildingsreizen, lezersreizen en evenementen, in binnen- en buitenland

Disclaimer

Algemeen

Tekst en alle auteursrechten op de inhoud van deze website, te weten alle teksten, afbeeldingen, merkenrechten, logo’s, software of informatie in enige vorm, komen toe aan Surprising Holland en/of andere genoemde merken/namen. Deze website is een door Surprising Holland ter beschikking gestelde informatieve dienstverlening. Alle vermeldingen geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. Surprising Holland is niet juridisch aansprakelijk voor kennelijke fouten en omissies op haar website. Komt u toch iets tegen dat niet correct is, dan stellen wij uw reactie op prijs.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Op alle door Surprising Holland aangeboden diensten, zijn de Algemene Voorwaarden van Surprising Holland van toepassing. Dit betreft de Algemene Voorwaarden Groepsreizen dan wel de Algemene Voorwaarden Groepsuitjes & Arrangementen. De inhoud van deze voorwaarden kunt u bekijken en/of downloaden.

Content

Surprising Holland draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie op de website die is opgesteld op basis van gegevens van derden, waaronder maar niet uitsluitend informatie over toeristische trekpleisters, attracties en bezienswaardigheden. Surprising Holland draagt geen verantwoordelijkheid voor de beschikbaarheid, correctheid en actualiteit van websites van derden waarnaar gelinkt wordt vanaf de website van Surprising Holland.

Technische beschikbaarheid

Surprising Holland streeft naar een optimaal gebruik en bereikbaarheid van de website. Treft u een technische storing, dan kunt u er zeker van zijn dat Surprising Holland deze zo spoedig mogelijk verhelpt.

Webpartners

Surprising Holland verzorgt in alle gevallen de afhandeling van een boeking. Surprising Holland verstrekt geen gegevens aan derden voor presentatie op externe websites. Op deze websites van derden heeft Surprising Holland geen invloed. Komt u op genoemde websites iets tegen dat niet klopt? Laat het ons dan weten, dan nemen wij contact op met de externe partij om het op te lossen.

Links

Surprising Holland neemt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die vanuit de website van Surprising Holland worden doorgelinkt, dan wel vanuit de website van Surprising Holland te bereiken zijn.

Bescherming intellectueel eigendom

Deze website alsmede de inhoud ervan zijn het intellectueel eigendom van Surprising Holland. Voor reproductie en/of distributie, ongeacht het medium, al dan niet voor commerciële doeleinden, is voorafgaande schriftelijke toestemming van Surprising Holland vereist. Het gebruik van de merknamen en beeldmerken van Surprising Holland is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Surprising Holland.

Cookies (niet online)

Tijdens het bezoek aan onze website worden op uw computer zogenaamde “cookies” geplaatst. Dit zijn tijdelijke bestandjes op uw computer waarin informatie wordt opgeslagen voor gebruik op onze website (gekozen pagina’s, dag, tijd en duur van uw bezoek etc.) Deze cookies kunnen wij gebruiken om onze website aan te passen aan uw wensen en om bijvoorbeeld laadtijd van de pagina’s te optimaliseren. Alle cookies blijven een beperkte tijd op uw computer staan. Indien deze termijn verstreken is, wordt de informatie ververst. U kunt het gebruik van cookies in uw internetbrowser blokkeren; via de sectie ‘Help’ van uw browser kunt u achterhalen hoe dat in uw geval in zijn werk gaat.

Uw persoonlijke gegevens (niet online)

Door het maken van een boeking (online, schriftelijk of telefonisch) wordt u automatisch opgenomen in ons adressenbestand. Wij gebruiken uw gegevens om de status van uw boeking en betaling te communiceren en u de nodige reisbescheiden toe te zenden. De door u opgegeven naw-gegevens kunnen voor een klantenprofiel, -analyse, -mailing worden gebruikt. Uw gegevens behandelen wij vertrouwelijk. In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens verstrekken wij in geen geval uw persoonsgegevens aan derden.

Uw gegevens inzien en wijzigen

U hebt het recht uw volledige gegevens zoals geregistreerd bij Surprising Holland in te zien en aan te (laten) passen. Neemt u hiervoor contact op met Surprising Holland. Indien u geen mailing wilt ontvangen, kunt u een schriftelijk verzoek via e-mail of post naar Surprising Holland sturen.

Neem contact met ons op

Als u vragen heeft over deze disclaimer of andere zaken met betrekking tot onze diensten neemt u dan contact met ons op. Uw vraag of opmerking behandelen we vertrouwelijk en zo spoedig mogelijk.