Personeels-, relatie en netwerkreizen, incentives, sportieve, culinaire en culturele teambuildingsreizen, lezersreizen en evenementen, in binnen- en buitenland

Privacy

Met deze privacyverklaring informeren wij u over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en hoe u uw rechten daarover kunt uitoefenen. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en zorgen ervoor dat de persoonsgegevens die u met ons deelt zorgvuldig worden behandeld. Heeft u hierover vragen, neemt u dan contact met ons op.

De persoonsgegevens die we verzamelen

Als u een reis bij ons boekt, dan kunt u het volgende opgeven:

  • Uw persoonsgegevens, waaronder uw adres, e-mailadres, telefoonnummer/mobiele nummer, geboortedatum, documentnummer paspoort/Identiteitskaart en naam en telefoonnummer van de thuisblijvers

Als u een reis boekt, dan kunnen we de volgende gegevens verwerken:

  • Reizigersinformatie, paspoortgegevens, gegevens uit andere identiteitsdocumenten.
  • Verzekeringsgegevens.
  • Relevante medische gegevens en eventuele speciale wensen, bijvoorbeeld in verband met dieet, religie of beperking.
  • Preferenties m.b.t. accommodatie, vlucht, vervoer, etc.

Persoonsgegevens van uw medereizigers:

  • We gebruiken persoonsgegevens van anderen die door u zijn aangeleverd, bijvoorbeeld van de mensen (medereizigers) die op uw boeking staan omdat u samen reist.
  • Als u de persoonsgegevens van anderen aanlevert, moet u er zeker van zijn dat zij hiermee akkoord gaan en dat u deze gegevens mag aanleveren. Zorgt u er ook voor, als dat van toepassing is, dat zij begrijpen hoe wij hun persoonsgegevens kunnen gebruiken.

Het gebruik van uw persoonsgegevens

Wij verkopen uw persoonsgegevens niet aan derden. Wij gebruiken uw persoonsgegevens wel voor:

Om de dienst te leveren waar u ons om vraagt
We hebben uw persoonsgegevens nodig om uw boeking te beheren, de status van uw boeking en betaling te communiceren en u de nodige reisbescheiden toe te zenden.

We kunnen persoonsgegevens gebruiken bij veiligheidsoperaties, ongevallen of vergelijkbare incidenten en voor medische en verzekeringsdoeleinden.

Om met u in contact te komen
Om u in geval van nood te kunnen bereiken, thuis en op uw bestemming (bijvoorbeeld om u op de hoogte te stellen van een probleem, vertraging of anderszins, maar zeker niet voor een commerciële reden).

Om u een deelnemers- en/of opstaplijst lijst toe te sturen
Wij maken in het geval van een groepsreis een opstap- en/of deelnemerslijst die toegezonden wordt aan de deelnemers van de betreffende reis. Deze ontvangt u met de reisbescheiden. Op deze lijst worden uw voor- en achternaam vermeld, zoals door u opgegeven bij uw boeking.

Om u op de hoogte te houden van onze reizen
Wij versturen een nieuwsbrief/mailing om u op de hoogte gehouden van onze reizen en evenementen. Hiervoor kunt u wel/niet toestemming geven bij het maken van uw boeking.

Het delen van persoonsgegevens met leveranciers en partners

Om u de gevraagde producten of diensten te kunnen leveren, delen we uw persoonsgegevens met de leveranciers van uw reisarrangementen, zoals luchtvaartmaatschappijen, hotels en vervoersbedrijven.

We delen alleen de minimale persoonsgegevens met onze leveranciers en partners. Dat betekent dat zij alleen toegang krijgen tot de gegevens die nodig zijn om je hun diensten te kunnen leveren.

Het delen van persoonsgegevens met regelgevende instanties

Om u te kunnen laten reizen, zijn wij verplicht om uw persoonsgegevens over te dragen als overheidsinstanties op het punt van vertrek of aankomst dit eisen. Zij willen dit vaak weten met het oog op immigratie, grenscontrole, veiligheid en antiterrorisme of voor andere doeleinden die deze instanties van belang achten.
Soms delen we de minimale persoonsgegevens met andere overheidsorganen als dat in de wet staat of als we dat volgens de wet moeten doen (bv. douane).

Het bewaren van gegevens

We bewaren uw gegevens zo lang als dat nodig is voor de doelen waar we het in deze privacyverklaring over hebben én voor het naleven van wetten en regelgeving. De bewaartermijn is dus afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Wij streven ernaar om de gegevens periodiek na het verstrijken van het doel uit onze data te verwijderen. Het kan echter voorkomen dat wij een persoonsgegeven hebben gemist. Indien dit het geval is, kunt u contact met ons opnemen via info@surprisingholland.nl

Bescherming persoonsgegevens

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Indien u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neemt dan contact op met ons op via info@surprisingholland.nl.

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

  • Servers en apparaten van onze medewerkers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall;
  • Uw online boeking maakt u via een beveiligde internetverbinding. Uw gegevens worden dus beveiligd verzonden. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje;
  • Persoonsgegevens zijn beschikbaar voor minimaal aantal medewerkers van Surprising Holland, die de gegevens nodig hebben om de dienstverlening goed te kunnen uitvoeren. Medewerkers van Surprising Holland die toegang hebben tot persoonsgegevens, zijn op de hoogte van de nieuwe wet- en regelgeving en het zorgvuldig omgaan met uw gegevens.

Cookies en webanalyse

Tijdens het bezoek aan onze website worden op uw computer, laptop of smartphone zogenaamde “cookies” geplaatst. Dit zijn tijdelijke bestandjes op uw computer waarin informatie wordt opgeslagen voor gebruik op onze website (gekozen pagina’s, dag, tijd en duur van uw bezoek etc.) Deze cookies kunnen wij gebruiken om onze website aan te passen aan uw wensen en om bijvoorbeeld laadtijd van de pagina’s te optimaliseren. Alle cookies blijven een beperkte tijd op uw computer staan. Indien deze termijn verstreken is, wordt de informatie ververst. U kunt het gebruik van cookies in uw internetbrowser blokkeren; via de sectie ‘Help’ van uw browser kunt u achterhalen hoe dat in uw geval in zijn werk gaat.

Cookies afkomstig van Surprising Holland zelf kunnen ook worden gebruikt door aan Surprising Holland (vennootschapsrechtelijk) verbonden bedrijven.

Surprising Holland maakt gebruik van Google Analytics om het gebruik van haar website in kaart te brengen. Om deze metingen correct te kunnen verrichten wordt uw zoekgedrag anoniem vastgelegd in cookies van deze bedrijven. Deze metingen gebruikt Surprising Holland om haar website continu te verbeteren en te innoveren. Indien u meer wilt weten over het privacy beleid van Google Analytics, klik dan hier: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

Inzien en wijzigen  van uw persoonsgegevens

U hebt het recht uw volledige gegevens zoals geregistreerd bij Surprising Holland in te zien en aan te (laten) passen. Neemt u hiervoor contact op met Surprising Holland. Indien u geen nieuwsbrief/mailing wilt ontvangen, kunt u een schriftelijk verzoek via e-mail of post naar Surprising Holland sturen. We willen er zeker van zijn dat de persoonsgegevens die we van u hebben, correct en up-to-date zijn. Als er gegevens zijn die niet kloppen, laat u ons dat dan weten.

U kunt ons altijd vragen om uw persoonsgegevens te corrigeren of te wissen. We zullen uw gegevens bijwerken of wissen, tenzij we ze moeten bewaren voor zakelijke of wettelijke doeleinden.

We doen ons best om zo goed mogelijk om te gaan met uw persoonsgegevens. Indien u een vraag of opmerking heeft over de manier waarop we uw persoonsgegevens verzamelen, opslaan of gebruiken, laat u ons het dan weten door uw schriftelijke vraag te richten aan:

Surprising Holland
Borgstee 32
9403 TV Assen

e-mail: info@surprisingholland.nl

 

Laatst bijgewerkt: 24 mei 2018